O projektu "Kognitivní funkce jako základ úspěchu..."Cílem projektu je vyzkoušet v běžných školních podmínkách metody, jež mohou významně a přitom relativně snadno pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, s dyslexií či s hyperaktivitou.  Toho lze dosáhnout tréninkem mozku, konkrétně kognitivních funkcí a zejména pracovní paměti, a to pomocí počítače. Projekt stojí na zcela nových poznatcích z oboru neuropsychologie. Touto novou pomocí je - pro někoho paradoxně - hraní speciálních počítačových her.  

Výsledkem by mělo být zejména zlepšení prospěchu a částečně i chování vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých je podle údajů ministerstva školství skoro 10%. Výzkumy ukazují, že trénink kognitivních funkcí a hlavně pracovní paměti může velmi zásadně ovlivnit školní úspěšnost dětí s problémy učení. Trénování těchto funkcí pomocí počítače se říká brain jogging. Jedná se o mentální cvičení, jež bylo vytvořeno k posilování paměti, logického myšlení, pozornosti, vizuálně-prostorové orientace a řečových funkcí. Vědecké studie ukazují, že např. u dyslektiků dochází ke zlepšení u dvou třetin z nich. Škola by tak mohla dostat do ruky účinný nástroj, jak s dětmi s SVP pracovat, navíc zábavnou formou a s využitím PC (což je u malých dětí samo o sobě motivující).


Dalším cílem je odborné vzdělání pedagogů, aby byli schopni tuto metodu sami používat. Proto budou do realizace projektu zapojeni jako asistenti, kteří budou s dětmi provádět praktická cvičení.

K aktivizaci rodičů dětí uspořádáme na každé škole seminář, který je seznámí s cíli, možnostmi a požadavky tréninku.


Náš projekt v Českém rozhlase 24.3.2014

Adresa URL se specifikací gadgetu nebyla nalezena


Náš projekt v České televizi:V květnu 2013 proběhlo ve dvou termínech soustředění dětí, jež se projektu zúčastnily. Zde je pár záběrů z druhého termínu. Jeho účastníci měli to štěstí, že  kromě nejrůznějších her zaměřených na paměť či orientaci mohli trénovat koncentraci na zařízení zvaném Mindball, jež jim předvedl Tomáš Zdechovský z firmy Commservis.